бг еn ru

Прием в Резиденцията

Регистрация за прием в Резиденция "Детелина"

“Белфорт Детелина” ЕООД


Резиденция ДЕТЕЛИНА

с.ПОДГОРИЕ

общ.Костенец

Телефони : +359 888 999 153; 


E-mail : sofia.detelina@gmail.com  detelina@belfort.bg

Website : www.domdetelina.bg

- Настаняването в Резиденция „Детелина“ може да бъде за различен период от време.

- При нужда има възможност да се предоставят богата гама от допълнителни услуги.

- Настаняването става след изработване на индивидуален план за всеки домуващ в офисите на Резиденцията.