бг еn ru

Резиденция “Детелина”
с. Подгорие, п.к. 2049
общ. Костенец
www.domdetelina.bg
GPS координати:

1. Географски координати в десетични градуси:
B = 42.37670⁰ N
L = 23.76870⁰ E


“Белфорт Детелина” ЕООД,


Телефони : +359 888 999 153

 

E-mail : Sofia.detelina2023@gmail.com