бг еn ru
МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ

Услугите, които предлагаме като след болнично възстановяване са :

-          Рехабилитационни процедури;

-          Кинезитерапевтични процедури;

-          Физиотерапевтични процедури;

-          Хидротерапевтични процедури;

-          Инхалации;

-          Масажи, според нуждите на нашите гости.