бг еn ru
НАШИЯТ ЕКИП

Домът за стари хора разполага с квалифицирани специалисти като :

-          Медицинска сестра - на разположение - ежедневно;

-          Санитар/Болногледач - на разположение денонощно;

-          Рехабилитатор - на разположение – ежедневно.

PDF файлове
Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.027-0001-C01 „ Подобряване на работната среда в дом за възрастни хора "Резиденция Детелина", с. Подгорие, Община Костенец“ изтегли